Adviseurs voor de moderne overheid

Onze Diensten

Cycloop Advies biedt u de volgende ondersteuning:

Procesinrichting (bijv. KCC, Wabo, Wro)
Informatiehuishouding (o.a. basisregistraties)
Informatieplanning en portfoliobeheer van projecten
Procesarchitectuur en informatiearchitectuur
Organiseren van de interne en externe samenwerking
Projectleiding verbetering werkprocessen
Projectleiding pakketselectie en implementatie

Wij helpen u graag.