Adviseurs voor de moderne overheid

Onze Naam

Cycloop Advies: de één-oog in het Land der Blinden ?

De cycloop is een figuur uit de Griekse mythologie. Cyclopen zijn woeste reuzen met maar een oog. De eerste cyclopen, genaamd Steropes, Brontes en Arges, zijn de kinderen van Gaia en Ouranos. Aan hen heeft Zeus zijn bliksem, Poseidon zijn drietand en Hades zijn onzichtbaarheidshelm (hadeskap) te danken, omdat Zeus ze uit de donkere put van Tartarus bevrijdde. Met deze hulpmiddelen wisten deze goden de Titanen te verslaan. (Wikipedia).

Wij helpen u de kennis en middelen te vinden om uw Titanenstrijd te winnen om aan de eisen te kunnen voldoen die die maatschappij aan de moderne overheid stelt.