Adviseurs voor de moderne overheid

Welkom op onze site.

Cycloop Advies richt zich op de moderne overheid met de e-overheid als belangrijkste speerpunt.

Inrichten van een KCC, zaakgericht werken, stroomlijning van werkprocessen, digitale diensten, een solide informatiehuishouding, informatiearchitectuur, basisregistraties, Wet Dwangsom, WABO, ketenintegratie, privacyregels etc. En dat terwijl tijdens de verbouwing de verkoop gewoon door moet. De continuïteit in uw bedrijfsvoering mag niet in gevaar komen.

Wij hebben oog voor uw zaak.

Wij helpen u graag.